Svet-Stranek.cz
Odmaštění / Čištění / Výroba - CHEMICAL

KETTENMAX - pračka na řetězy:

KETTENMAX - pračka na řetězy

KETTENMAX - popis produktu
JEDNODUCHÁ A ČISTÁ ÚDRŽBA ŘETĚZU

Dobře ošetřený řetěz je jedinou cestou k prodloužení intervalu jeho výměny, efektivnějšímu využití výkonu motoru a vyšší bezpečnosti. Použití KettenMaxu zaručí očištění řetězu před namazáním a nanesení optimální dávky maziva na čistý povrch. Tím prodloužíte životnost a zamezíte znečištění zadního kola. Pokud údržbu provádíte pravidelně – výrobci motocyklů doporučují každých 500 až 1000 km – významně prodloužíte životnost celé řetězové sady. KettenMaxu sníží náklady na čistící a mazací prostředky. Užijte si radost z údržby provedené čistýma rukama ve velmi krátkém čase.Vaše řetězovka bude vždy ve skvělé kondici.

JAK KETTENMAX ČISTÍ ?

Čištění řetězu zajišťují kartáče, které současně vyčistí kovové díly i těsnící kroužky. Čistící kapalina CLEANCHEM-R je dopravena přesně do míst, kde se usazuje nečistota. Použitá kapalina odtéká do přistavené nádoby. Při čištění, prosíme, dbejte zásad ochrany životního prostředí. Mazivo ve spreji je naneseno do míst, kde je řetěz namáhán. Kartáče usnadňují dopravu maziva do těžce přístupných míst a zároveň ihned přebytečné mazivo stírají.
KettenMax použijete pro levo i pravostranné umístění řetězu.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

1. PŘÍPRAVA
Motocykl postavte na hlavní stojan tak, aby bylo možné rukou otáčet zadním kolem. 

2. POSTRANNÍ ČISTICÍ KARTÁČE
Čistění boků- přizpůsobte šířce řetězu ! Označte kartáče, vzdálenost hrotů musí odpovídat šířce řetězových kladek (viz schéma). Kartáče přistřihněte nůžkami.

3. UMÍSTĚNÍ PŘÍPRAVKU KETTENMAX
Na dobře přístupném místě řetězu spojte horní a spodní vanu a oba díly sepněte kroužkem se svorkou.

4. ZAVĚŠENÍ PŘÍPRAVKU KETTENMAX
Větší hák uchyťte na dobře přístupném místě na rámu – stupačce nebo bočním stojánku (v závislosti na konstrukci motocyklu), malý hák protáhněte závěsným otvorem přípravku KettenMax. Spojení obou háků proveďte smyčkou provazu. Pro dobrou funkci přípravku KettenMax musí být upevňovací háky v jedné ose s řetězem.

5. ČIŠTĚNÍ ŘETĚZU
Dávkujte postupně čistící prostředek CLEACHEM-R pomocí rozstřikovací láhve, spojovací hadičky a stříkacích kartáčů při současném pomalém otáčení zadním kolem. Pro čištění použijte vždy kartáč na vstupu řetězu do přípravku KettenMax. Protahováním řetězu přípravkem KettenMax) je zajištěno jeho šetrné úplné vyčištění. U silně zašpiněného řetězu může být tento postup současně prováděn také přes dolní stříkací kartáče (t.j. přes spodní vanu, za použití rozbočky tvaru Y a krátkých spojovacích hadiček). 

6. MAZÁNÍ ŘETĚZU
Dávkovaně vstřikujte mazivo (běžný sprej na řetězy) přes mazací adaptér do stříkacích kartáčů (na výstupu řetězu z přípravku KettenMax) za současného pomalého otáčení zadním kolem. Průchodem řetěz přípravkem KettenMax se mazivo nanáší s bodovou přesností na důležitou vnitřní stranu řetězu, kde ho kartáče rovnoměrně rozetřou. Aby byla zajištěna optimální přilnavost maziva, musí být řetěz suchý (po čištění proto vyčkejte vytěkání čističe). Znečištěný čisticí prostředek a přebytečné mazivo jsou přes odtok zachycovány do sběrné nádoby a musí být řádně a ekologicky zlikvidovány.

POZOR ! NIKDY NEPROTÁČEJTE ZADNÍ KOLO PŘI BĚŽÍCÍM MOTORU A ZAŘAZENÉ RYCHLOSTI !

Po ukončení čištění a mazání odstraňte z motocyklu závěsné háky, smyčku provazu i přípravek KettenMax.

OBSAH BALENÍ

KettenMax pro motocyklové řetězy:

1x horní vana                                  1x spodní vana
3x dvouřadý stříkací kartáč              4x postranní čisticí kartáč
2x stěrka kartáče                            3x šroubovací hrdlo se závitem
1x O-kroužek                                   1x svorka
1x rozstřikovací láhev                      1x uzávěr s hadicovým hrdlem
1x spojovací hadice (dlouhá)           1x rozbočka tvaru Y
2x spojovací hadice (krátká)            1x mazací adaptér 
1x odtoková hadice                         1x závěsný hák (velký)
1x závěsný hák (malý)                     1x spojovací provaz
1x návod k použití                           1x obal